Adı: Türk-Alman Gençlik Birliği Yeri: Frankfurt, Federal Almanya Kuruluş Tarihi: 11 Aralık 1995 Özelliği: Türkler ve Almanlar tarafından kurulmuş ve yönetilmekte olan, kamu yararına çalışan dernek. Amacı: Eğitim çalışmaları ve gençlik değişimi yoluyla Türk ve Alman gençleri arasındaki dostluğu, karşılıklı anlayışı pekiştirmek, iki ülkeDTJW & Süleyman Demirel' gençleri arasındaki iletişimde merkezi eşgüdüm görevi üstlenmek, Geleceğin Avrupasında iki ülke gençlerinin ortak tavır ve projeler geliştirmelerine yönelik çalışmalar yürütmek, 18.04.1994 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanmış olan gençliğe yönelik politikalarda işbirliği anlaşmasının hayata geçirilmesi için görevler üstlenmek, özellikle Türk-Alman gençlik değişim etkinliklerinde koordinasyon görevi yürütmek, Hem Türkiye de, hem de Federal Almanya da iki ülke gençlerininEtkinlikerimiz genelde medyanin yogun ilgisini cekmektedir buluşabilecekleri gençlik buluşma ve eğitim merkezlerinin açılmasını sağlamak veya varolan böylesi merkezlerin yönetimini üstlenmek, Ana ilkeleri: Türk-Alman Gençlik Birliği özgür-demokratik yaşam biçimine, ve iki ülkenin temel anayasal düzenlerine bağlıdır. Her iki ülkede de gençlerin katılımcılığını savunur ve gençlerin ülkeleri için sorumluluk üstlenmelerini destekler. Türk-Alman Gençlik Birliği parti politikalarından bağımsız, partilerüstü bir kuruluştur.

Kültürlerin bulusmasi

Türk-Alman Gençlik Birliği kuruluşundan bu yana bir çok başarılı etkinliğe imza attı. Gençlik alanındaki Türk-Alman ilişkilerinde önemli görevlerin üstesinden başarıyla geldi. Birliğimiz, artık hem Türkiye de hem de Almanya da resmi makamların ve özerk kuruluşların güven duydukları bir kuruluştur. Türkiye de olsun, Almanya da olsun göçmenlere ve gençlere yönelik ciddi çalışmalar yapan makam ve kuruluşlar için artık Türk-Alman Gençlik Birliği vazgeçilmez bir örgüttür. Özellikle gençlik değişimi içerisinde oynadığı rol çok önemlidir.

Birarada yaşayan değişik kültürlerden insanların karşılıklı olarak diğer kültürlerden etkilenmesi çok doğaldır. Federal Almanya da yaşamakta olan iki milyondan fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Alman yaşam biçimine önemli boyutlarda etki etmektedir. Aynı şekilde kendileri de Almanya daki yaşam biçiminden önemli ölçüde etkilenmekte ve bu etkilenmenin izlerini Türkiye deki kendi geldikleri toplumun yaşam biçimine transfer etmektedirler. İşte bunaBirlikte calisip birlikte dinlenmek... kültürler arası etkileşim diyoruz. İnsanlar başka kültürlere karşı dışlayıcı, aşağılayıcı ya da ırkçı-şoven yaklaşmadıkları sürece kültürlerarası etkileşim, kültürleri daha da zenginleştirir, insanların ufkunu genişletir. Biz Türk-Alman Gençlik Birliği olarak kültürlerin birbirini daha da zenginleştirmesi için etkin bir kültür alışverişinden yanayız. Kültür alışverişi demek, bir değişik yaşam biçimini ülke koşullarına uysun uymasın öylece kopya etmek değil, onu süzekten geçirerek ülke yapısına, toplumun örf ve adetlerine uyan, gelişmeye katkıda bulunacak unsurlarını transfer etmek demektir. Türk Alman Gençlik Birliği üyelerine ve çalışmalarına sempati duyan herkese, yozlaşmadan kültürel etkileşim yollarını göstermektedir.

Birlikte etkinlik yapmak...

Türk Alman Gençlik Birliği nin kısa zaman içerisinde böylesine başarılı olması elbet te rastlantı değildir. Bu başarının altında bilinçli, sürekli ve planlı çalışma yatmaktadır. Birliğimizin kurucu ve üyeleri genelde iki lisanlıdır, iki ülke kültürünü de iyi tanımaktadırlar. Göç toplumu içerisinde edindikleri bilgi ve deneyim birikimini çalışma anlayış ve yöntemine yansıtmaktadırlar. İşte bu kültürlerarası yeterlik başarının asıl kaynağını oluşturmaktadır. Kültürlerarası yeterliği olmayan bir kuruluşun kültürlerarası soru ve sorunlarla ilgili doğru kararlar verip, doğru stratejiler geliştirmesi olanaklı değildir. Almanya da ki genel kanının tam tersine çift lisanlı, çift kültürlü olmak bir dezavantaj değil, bir avantajdır. İki kültürü yakından tanıyan insan, kimlik bunalımı değil kimlik gelişmesi yaşar. Unutulmaması gereken bir gerçeği burada vurgulamak gerekir: Herhangi bir yabancı dili bilen, bir lisan kursuna katılmış veya böylesi bir kursu yönetmiş olan herkes sırf bu nedenle kültürlerarası yeterlik sahibi olamaz. Yine turistik amaçla ya da herhangi bir başka nedenle yurt dışında bulunmuş bir kimse de yine sırf bu nedenle uluslararası ilişkiler uzmanı olarak kabul edilemez. Türk-Alman Gençlik Birliği, üyelerine ve gençlere bu mesajı başarı ile iletmektedir. Kuruluşumuz, üyelerinin ve çalışmalarına ilgi duyan herkesin kültürlerarası yeterliklerini daha da artırmaya yönelik etkinliklerini artırarak sürdürmektedir.

Gençliğe yönelik çalışma yapan kurum ve kuruluşlar eksiklikleri vurgulamak yerine, varolan yetenek ve kaynakları geliştirip değerlendirme yoluna gitmelidirler. Genç insanlara sürekli neyi yanlış yaptıklarını sıralamak, Dil, din, uyruk ayirmaksizin genclerin birligi icin...onların şevkini kırar. Bunun yerine, onların varolan yeti ve yeteneklerini ortaya çıkarıp neyi iyi yapabileceklerini belirtmek ve onları bu yönde desteklemek gerekir. Bu sayede gençlerin kendine olan güveni artar, çalışma, üretici olma başarma istekleri kabarır. Türk-Alman Gençlik Birliği, sportif gençlik çalışması içinde Kick-Boks projesiyle bunun en güzel örneğini sergiledi. Bir zamanların gelecekten umutsuz, isteksiz, disiplinsiz sokak dövüşçülerinin yeteneklerini olumlu kanallara sevk ederek bu gençlerden Kick-Boks dalında Avrupa, Almanya ve Eyalet şampiyonları yapabildi. Bu gençler şimdi başarılarının devamını sağlamak veya daha da yükselmek için büyük bir azim, istek ve disiplinle çalışıyorlar.

Sokak dövüscülerinden sampiyonlar yapabilmek

Federal Almanya da özellikle gençlik dalında çalışmalar yapan kurum, kuruluş ve örgütler arasında anlamsız bir rekabete şahit olmaktayız. Anlamsız olduğu kadar da savurganca yürütülen bu kıyasıya rekabet yüzünden büyük ölçüde zaman, güç ve kaynak boşa harcanmaktadır. Oysa varolan kaynaklar güçbirliği ve eşgüdüm içinde bir ortak bir güce dönüştürülebilse çok daha iyi sonuçlar elde edilebilecektir. Türk-Alman Gençlik Birliği kaynakların anlamsızca harcanmasına karşıdır. Kendisiyle hangi konuda olursa olsun ortak çalışmak isteyen bütün kurum ve kuruluşlara kapısı açıktır. Tek koşul, samimiyet, karşılıklı güven ve eşitlik ilkesine bağlılıktır.

Katilimci ol, Birlikten dogan gücü kullanTürk-Alman Gençlik Birliği apolitik bir kuruluş değildir. Kuruluşumuz kendisini genel anlamda gençliğin, özellikle de Federal Almanya daki göçmen kökenli gençliğin sözcüsü olarak görür. Gençlerin çıkarları için ve onların ilgi alanına yönelik çalışma yapan bir kuruluş siyasal düşünmek, planlamak ve etkin olmak durumundadır. Ancak siyasal etkinlikte bulunan bir kuruluş her zaman politik bir akımın güdümüne girmek veya bir politik akım tarafından ele geçirilmek riski ile karşı karşıyadır. Türk-Alman Gençlik Birliği, demokratik ilkelere bağlı bütün politik kuruluş ve örgütlerle diyalog içerisinde olmasına ve yer yer bu tür diyaloglarını yoğunlaştırmasına rağmen başarıyla kendi çizgisini korumuş, neyi nasıl yapacağını her zaman yalnız kendisi belirlemiştir. Böyle olması da bu kuruluşun gerçek kalitesini ortaya koymaktadır. Bir kuruluşun siyasal bağımsızlığı, onun özünü oluşturur. Siyasal bağımsızlık hiç bir şekilde bir takım kısa, orta ya da uzun vadeli başarı veya çıkarlar uğruna feda edilemez. Hangi nedenle olursa olsun, siyasal bağımsızlığını yitirmiş ve bir akımın güdümüne kapılmış bir kuruluş, ne kadar büyük ve güçlü olursa olsun, bitkisel hayata girmiş, yaşam gücünün sonuna gelmiş demektir.

Yapilan isten zevk almak...

Kuruluşundan buyana bir çok başarının altına imzasını atan DTJW nin etkinliklerinden sadece bir kaç örnek vermek, bu kuruluşun çalışma alanlarının ve yöntemlerinin çeşitliliği hakkında fikir sahibi olunmasına ışık tutacaktır: Mart-Nisan 96 Amasya ilinin Mercimek Köyünde Gençlik Çalışma Kampı. Almanya nın Solingen şehrinde ırkçı bir kundaklama sonunda beş aile ferdini yitiren Genç ailesinin köyü olan Mercimek köyünde Türk ve Alman kızlı erkekli 25 gençten oluşan bir gurup, köye bir bent ve sulama kanalı kazandırdı. Köyde ailelerin yanında kalan gençler iki hafta boyunca köyün yerlileri gibi yaşayıp, kazma kürek sallayarak kanalın ve bentin yapılmasında bedenen çalıştılar. 110.000 Alman Markı na malolan sulama tesisatının finansmanı Almanya da toplanan bağışlarla sağlandı. Mayıs 1997 Frankfurt ta Uluslararsı Kick-Boks Galası. DTJW nin girişimi ve Avrupa Hürriyet Gazetesi nin sponsorluğu sonucunda Spor Deyip Geçme sloganı ile Federal Almanya, Türkiye, Hollanda, Fas ve Hırvatistan dan gelen Avrupa ve Dünya şampiyonları gençlerin dostluğu ve kardeşliği için ringe çıktılar. Temmuz-Ağustos 1997 Çanakkale Truva da Kültürlerarası Müzik Festivali. DTJW nin öncülüğü ve yoğun etkinliği ile gerçekleştirilen bu festivale Türkiye, Almanya ve Çek Cumhuriyeti nden 120 genç sanatçı katılarak Çanakkale, Bozcaada ve Truva da Müzik ve Tiyatro gösterileri yaptılar. Yöre halkının yoğun ilgisi ile karşılaşan genç sanatçılar, iki haftalık bu festivalin her anında sanatın evrenselliğini yaşadılar, yaşattılar. 1996 dan günümüze kadar Türkiye ile Almanya arasında gerçekleştirilen çok sayıda gençlik değişim etkinliklerinde. DTJW ya organizatör olarak doğrudan, ya da diğer kuruluşlara yaptığı danışmanlık, personel veya organizasyon yardımları yoluyla etkin rol oynadı. DTJW, Frankfurt ta başarılı projelerin uygulandığı gençlik buluşma merkezi KOSMOS un yönetiminden sorumlu. Türkiye ve Almanya arasında gençlik değişim etkinlikleri gerçekleştirmek isteyen kurum ve kuruluşları biraraya getirmeyi amaçlayan Partner borsalarında, kuruluşumuz organizatör kuruluş İJAB la birlikte etkin rol aldı. Bu toplantılar 1997 ve 1998 de Almanya da, 1999 da da Türkiye de olmak üzere üç kez gerçekleştirildi. Ayrıca gençlik değişim etkinliklerinde görev üstlenecek gençlik liderlerinin yetiştirilmesi amacı ile 1998 ve 1999 da yine İJAB tarafından gerçekleştirilen iki eğitim seminerinde semineri veren altı kişilik heyetin üçü Türk-Alman Gençlik Birliğinin yöneticilerinden oluşuyordu.

Türk-Alman Gençlik Birliği, Türkiye ile Almanya arasında yürütülengençlik alanındaki çalışmaların eşgüdümünü Almanya çapında yapacak yeterliği kendisinde görmektedir. Bu alandaki bilgi, deneyim ve uzmanlığını daha da geliştirecek, oluşturduğu ilişkiler yumağının işlevini daha da artırmak için çalışmalarını sürdürecektir. Birliğimiz ayrıca Almanya da yönetimini üstlendiği gençlik merkezlerinin sayılarını artırmayı da planlamaktadır. Birliğimiz gelecekte de başarı getirmeye aday etkinlikler yapmayı planlamaktadır. Bizimle temasınızı sürdürmenizi ve yapıcı eleştirilerinizle çalışmalarımıza katkıda bulunmanızı diliyoruz. Edinmek istediğiniz bilgiler, yapmak istediğiniz başvuru, öneri ve eleştiriler için aşağıdaki adres ve numaralarda bize ulaşabilirsiniz.

 

1 İsim, Merkez, Etkinlik Yılı ve Federasyon Üyeliği

1.1. Dernek Türk-Alman Gençlik Birliği (DTJW) İsmini ve tescilli dernek anlamına gelen e.V. kısaltmasını kullanır. Dernek, dernekler kütüğüne kaydedilecektir.

1.2. Türk-Alman Gençlik Birliğinin dernek Merkezi Frankfurt /Main kentindedir.

1.3. Derneğin etkinlik yılı takvim yılıdır.

1.4. Türk-Alman Gençlik Birliği, uygun görüldüğü ve tüzükdeki amaçlara yararı olması durumunda kamu yararına etkinlikte bulunan diğer federasyon veya birliklere üye olabilir.


2 Amaç, Görevler, İlkeler ve Kamu Yararına Etkinlik

2.1. Türk-Alman Gençlik Birliği, eğitim çalışması ve buluşmalar gelme yoluyla Türklerin ve Almanların birbirleriyle anlaşmalarına katkıda bulunmak ister. DTJW çalışmalarını Federal Almanya Cumhuriyeti Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı arasında imzalanan 18.04.1994 tarihli Gençliğe Yönelik Politikalarda İşbirliği Protokolüne uyacak şekilde yönlendirir. Yukarıda adı geçen protokolün asıl amacı olan, her iki ülkenin gençlerinin birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlamak, DTJW nin de amaçlarından birisidir. DTJW de aynen protokolde öngörüldüğü gibi, karşılıklılık ilkesine dayanarak, her iki ülke gençlerinin arasındaki bağları ve dostça ilişkilerileri; biraraya gelme, değişim etkinlikleri ve gençlik çalışmasının her alanındaki işbirliğini derinleştirmek suretiyle destekler (Madde 1.1.) DTJW, protokolün amaçlarından birisi olan, Gençlik değişimini din, dil ve ırk ayırımı yapmaksızın, toplumun her kesiminden ve alanından gelen gençlere açmak (Madde 1.2.) amacına ulaşmak için uğraş verir. DTJW, protokolde öngörüldüğü gibi gençliğe yönelik çalışmalarda etkin olan kuruluşlar arasındaki ilişkileri, işbirliğini ve deneyim alışverişini (Madde 2.1.) destekler. DTJW, kendi amaçlarına ve protokolde saptanan amaçlara (Madde 3.1, 1den 12 ye kadar olan Numaralar) uygun olarak, gençliğe yönelik proğramların özellikle aşağıdaki çeşit ve biçimlerini uygular ve destekler:

a) Karşılıklı tanışmayı derinleştirmek ve daha iyi bir anlaşma sağlamak amacı güden gençlik buluşmaları,
b) Siyasal, sosyal, tarihi, coğrafi, kültürel ve ekonomik konular hakkında ortak seminer ve etkinlikler,
c) Gençliğin toplum yararına yapacağı gönüllü ortak çalışmalar (Workcamps=Çalışma Kampları),
d) Çevre, doğa ve kültürel zenginlikleri korumaya yönelik ortak programlar,
e) Engelli gençler ve engellilerle çalışan uzmanların ortak etkinlikleri,
f) Sportif gençlik çalışması alanında buluşma etkinlikleri ve deneyim alışverişi,
g) Çalışan gençler arasında buluşma etkinlikleri ve deneyim alışverişi,
h) Gençlerin sosyal ve fen bilimleri ile teknik dalda eğitimi alanında buluşma etkinlikleri ve deneyim alışverişi,
i) Yerel yönetimler ve bölgeler arasındaki ilişkiler çerçevesinde gençlik gruplarının değişimi,
j) Gençliğe yönelik politikalar ve araştırma alanında deneyim alışverişini sağlayacak buluşmalar ve diğer etkinlikler,
k) Gençlik Çalışması uzmanları, gençlik kuruluşu ve federasyonlarının temsilcilerine yönelik bilgilendirme eğitim etkinlikleri, ve
l) Genç gazetecilerin ve gençlik medyası temsilcilerinin değişimi. DTJW, Türk-Alman Gençlik Değişim çalışmalarının tüm çeşit ve yönlerini destekler, bu dalda etkinlik gösteren kurum ve kuruluşlar yararına eşgüdüm görevi, yenileme- geliştirme görevi ve ilkesel görevler üstlenir.

2.2. Türk-Alman Gençlik Birliği her iki ülkede iki ulustan gençlerin yararlanacağı Gençlik Eğitim ve Buluşma Merkezlerinin kurulması için uğraş verir. DTJW, varolan böylesi tesislerin yönetimini de üstlenebilir, ancak bunun için, yönetim kurulunun bu yolda yapacağı başvurunun genel kurulda onaylanması gereklidir. DTJW Sözkonusu tesislerin idaresini, Çocuk ve Gençlik Hizmet Yasasının geçerli olan baskısına uyar şekilde yapar.

2.3. DTJW hür- demokratik yaşam biçiminden yanadır, her iki ülke gençliğinin katılımcı olması ve toplumsal sorumluluk üstlenmesini ister.

2.4. DTJW parti politikalarından bağımsızdır, insan hakları ve demokratik temel haklardan yanadır, din ve dünya görüşlerinin hoşgörüyle karşılanmasını ister.

2.5. DTJW kendi kendini bağımsızca yönetir ve idare eder. Kendisine verilen kaynakların kullanımı konusunda vereceği kararı da yine kendi yetkisindedir.

2.6. DTJW özveri ile çalışır; kendisine ekonomik çıkar sağlamak için çalışmaz.

2.7. DTJW sadece ve dolaysız olarak Vergi Düzenlemesinin Vergisel açıdan desteklenen amaçlar paragrafında belirtilen kamu yararına amaçları güder. Tüzük amacı, özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında yapılması öngörülen gençlik değişiminin madden ve organizasyon yardımıyla desteklenmesi yoluyla hayata geçirilmektedir.

2.8. DTJW etkinlikleri nedeniyle yönetim kurulu üyelerine masraf çıkması durumunda, sözkonusu üye veya üyelere tüm yönetim kurulu önünde yapılacak beyandan sonra,masrafların kanıtlanması ve görevin amacı ve gerekçeleri belirtilmek koşulu ile, sınırlı kapsamda bir zorunlu masraf ödemesi yapılabilir. Saymanın bu konuda genel kurulu bilgilendirmesi gereklidir.

a) Derneğin kaynakları yalnız tüzük amaçları için kullanılabilir. Üyeler dernek kaynaklarından herhangi bir yarar sağlayamazlar.
b) Kimseye DTJW nin amaçlarına uymayan harcamalar ya da normal ölçüler dışında ödemeler yoluyla çıkar sağlanamaz.

2.9. Derneğin kapanması veya kapatılması, ya da şimdiye kadar ki amacının ortadan kalkması durumunda, derneğin varlığı, sadece ve dolaysız kamu yararına amaçlar doğrultusunda kullanması koşulu ile

50767 Köln, Paulshofstrasse 11
adresindeki
Uluslararası Buluşmalar için Servisbürosu
transfer e.V. ye

kalacaktır.


3 Üye Olma ve Üyelikten Çıkarılma

3.1. DTJW ye ilgi duyan herkes, ama özellikle Türk ve Almanların anlaşmaları için çalışma yapan, hedefleri DTJW nin hedeflerine uyan kuruluşların üyesi olan ve böylelikle de bu hedefler için etkin olduğunu kanıtlayabilen her özel ve tüzel kişi üye olabilir.

3.2. Üyeliğe kabul için koşul, yönetim kuruluna üyelik için yazılı başvuru yapmaktır.

3.3. Üyelik başvurusu hakkında yönetim kurulu karar verir. Üyelik başvurusunun reddi durumunda başvuru yapan kişiye red nedenlerini belirtme yükümlülüğü yoktur.

3.4. İki defa yazılı uyarıya rağmen üyelik aidatını ödemeyen bir üye, üyelikten çıkarılabilir. Üyelikten çıkarma kararı ancak ikinci uyarı yazısında üyelikte çıkarılma uyarısında bulunulmuşsa ve bu yazıdan sonra sonra dört haftalık süre geçmişse verilebilir. Yönetim kurulunun üyelikten çıkarma kararı üyeye bildirilmek zorundadır.

3.5. Üyelik aidatının ve destekleyici üye aidatının yıllık miktarı, genel kurul tarafından belirlenir. Üyelik aidatının yıllık miktarı en az 60,00 DM dir. (yazıyla: Altmış Mark) (11.12.1995 tarihli Kuruluş toplantısı kararı uyarınca). Destekleme üyelik aidatının ve bağışın miktarı üyenin takdirine bırakılır. Yönetim kurulu özel durumlarda sosyal nedenlerle bazı üyelerin ödeyeceği aidat miktarını özel olarak yeniden kararlaştırma yetkisine sahiptir.

3.6. Eğer bir üye bilerek DTJW nin çıkarlarını ağır bir şekilde yaralarsa, genel kurul kararı ile üyelikten ihraç edilebilr. Karar alınmadan önce üyeye yazılı veya sözlü savunma olanağı verilmek zorundadır. İhraç kararı yazılı olarak gerekçelendirilmek ve üyeye tebliğ edilmek zorundadır. Üye kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde genel kurul nezdinde karara itiraz edebilir. İhraç kararına yapılan itiraz hakkında son kararı genel kurul verir.


4 Üyeliğin Sona Ermesi

4.1. Üyelik, üyenin ölümü, ihracı, üyelik listesinden çıkarılması veya DTJW den istifa yoluyla sona erer; tüzel kişilerde hüyelik ayrıca üye kuruluşun kapanması veya kapatılması ya da tüzük amacının önemli ölçüde değişmesi sonunda da sona erer.

4.2. İstifa, yönetim kuruluna verilen yazılı bir açıklam ile yapılır. İstifa etkinlik yılının sona ermesinden itibaren geçerli olup, istifa için iki aylık istifa süresine uyulması gerekir.


5 Organlar DTJW nin organları

a) Yönetim Kurulu
b) Genel Kuruldur.


6 Yönetim Kurulu

6.1. Yönetim Kurulu

a) Başkan
b) İkinci Başkan
c) Parasal işlerden sorumlu üye (Sayman)
d) Görev alanı doğrudan belirlenmemiş iki üye
e) Yönetim Kurulundan ayrılmalar olması durumunda boşlacak yerleri alacak iki yedek üyeden oluşur. Derneğin çift kültürlü karakterine uyulabilmasi için en az iki yönetim kurulu üyesinin ya Alman, ya da Türk uyruklu olmaları zorunludur.

6.2. Yönetim Kurulu üyeleri iki yıllık bir süre için Genel Kurul tarafından seçilir, ve yeni seçimlere kadar görevde kalırlar.


7 Görevler

7.1. Yönetim Kurulu, DTJW nin tüzükçe başka bir organa verilmemiş bütün meseleleri konusunda yetkilidir. Yönetim Kurulunun görevleri özellikle aşağıda belirtilen görevlerdir:

a) Genel Kurulun hazırlanması ve toplanması, gündeminin belirlenmesi,
b) Genel Kurulda alınan kararların uygulanması,
c) Bütçenin hazırlanıp oluşturulması, defter tutulması ve yıllık etkinlik raporunun yazılması.

7.2. Yönetim Kurulu, etkinlikleri çerçevesinde parasal işlerin yanısıra en azından gençliğe yönelik politika, kültürlerarası gençlik eğitimi ve gençlik buluşma etkinlikleri alanlarında da görev yapmakla yükümlüdür.

7.3. Yönetim Kurulu, eğer gerekli parasal kaynak mevcutsa, Genel Kurulun da rızasını alarak bir müdür tayin edebilir. Müdür olacak kişinin DTJW üyesi olması gerekmez.


8 Yönetim Kurulunun Çalışma Şekli

8.1. En az üç üye mevcutsa, Yönetim Kurulu karar alma yetkisine sahiptir. Kararlar basit çoğunlukla alınır, oyların eşitliği durumunda, başkanın oyu kararı belirler.Yönetim Kurulu başkan tarafından, onun engeli olması durumunda ikinci başkan tarafından toplantıya çağırılır.

8.2. Yönetim Kurulu toplantılarının ve alınan kararların tutanağa geçirilmesi gerekir.


9 Genel Kurul

9.1. Genel Kurulda her üyenin bir oyu vardır. Oy hakkının kullanılması için bir başka üyeye yazılı yetki verilebilir. Yetkinin her Genel Kurul için özel olarak verilmesi gerekir; bir üye, en fazla üç yabancı oyu temsil edebilir.

9.2. Genel Kurul, aşağıdaki konularda yetkilidir:

a) Yönetim Kurulu tarafından gelecek etkinlik yılı için hazırlanan bütçe planının kabulü; Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık etkinlik raporunun görüşülmesi; Yönetim Kurulunun aklanması;
b) Tüzük değişikliği ve DTJW nin lağvedilmesi konusunda karar verme;
c) Üyelik aidatlarının miktarının belirlenmesi;
d) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve azledilmesi;
e) Üyelikten ihraç konusunda karar verme;
f) Genel Kurul belirli görevlerin yerine getirilmesi için sekreterlikler kurabilir veya DTJW üyelerine sekreterlik görevleri verebilir.


10 Genel Kurulun Toplantıya Çağırılması

10.1. En az yılda bir defa, mümkün olduğunca yılın ilk üç ayı içerisinde olağan Genel Kurulun toplanmasi gerekir. Genel Kurula çağrı Yönetim Kurulu tarafından dört haftalık süreye uyularak ve gündemin belirtilmesi suretiyle yapılır. Süre, davetiyelerin gönderildiği günden itibaren başlar. Davetiye, eğer üyenin DTJW ye en son bildirilen adresine gönderilmişse üyeye ulaşmış sayılır. Gündemi Yönetim Kurulu belirler.

10.2. Her üye Genel Kuruldan en az bir hafta önce Yönetim Kuruluna yapacağı yazılı bir başvuru ile gündeme ekleme yapılması talebinde bulunabilir. Divan başkanı Genel Kurul toplantısının başında gündeme yapılan eklemeyi bildirmek zorundadır. Genel Kurul sırasında yapılacak ek gündem maddesi başvuruları konusunda Genel Kurul toplantısı karar verir.


11 Olağanüstü Genel Kurul

Eğer DTJW nin çıkarları gerektiriyorsa veya üyelerin beşte biri amaç ve gerekçeleri yazılı olarak bildirerek istemde bulunursa, Yönetim Kurulunun Olağanüstü Genel Kurul Çağırısında bulunması gerekir.


12 Genel Kurulun Karar Alması

12.1. Genel Kurul Toplantısı Başkan tarafından, onun engeli bulunması durumunda İkinci Başkan tarafından, onun da engeli olması durumunda Sayman veya Yönetim Kurulunun bir başka Üyesi tarafından yönetilir. Seçim durumunda toplantının yönetimi seçimlerin yapılması ve seçimlerden önceki görüşmeler süresince bir seçim komisyonuna devredilebilir.

12.2. Oylamanın şeklini Genel Kurul Toplantısının yöneticisi belirler. Eğer toplantıdaki mevcut üyelerin üçte biri başvuruda bulunursa oylama yazılı olarak yapılmak zorundadır.

12.3. Üyelerin en az yarısı toplantıda mevcutsa, Genel Kurul karar alma yetkisine sahiptir. Karar alma yetkisinin olmaması durumunda Yönetim Kurulu en geç dört hafta içerisinde yeni bir Genel Kurul toplamakla yükümlüdür. Bu Genel Kurul, mevcut üyelerin sayısına bakılmaksızın karar alma yetkisine sahiptir. Çağrı yazısında bu nokta belirtilmek zorundadır.

12.4. Genel Kurul, kararları verilen geçerli oyların basit çoğunluğu ile alır. Çekimser oylar geçersiz oy olarak sayılır. Tüzük değişikliği içinse verilen geçerli oyların dörtte üçü gerekir. Derneğin lağvedilmesi için gerekli olan oy çoğunluğu ise onda dokuzdur.

12.5. Seçimlerde verilen geçerli oyların yarısından bir fazlasını alan kişi seçilir. Adaylardan hiç birisi verilen geçerli oyların yarısından bir fazlasını alamamışsa, en fazla oy alan iki aday arasında yeni bir tercih oylaması yapılır. Verilen geçerli oyların fazlasını alan aday seçilmiştir. İki adayın aynı oyu alması durumunda toplantı yöneticisinin çekeceği kurayı kazanan kişi seçilmiştir.

12.6. Genel Kurulun aldığı karalar bir tutanağa geçirilir. Tutanak, yazan kişi tarafından imzalanmak zorundadır.


13 Derneğin Kapatılması

13.1. DTJW nin kapatılması yalnız Genel Kurul toplantısında verilen geçerli oyların onda dokuzluk bir çoğunluğu ile karara bağlanabilir.

13.2. Eğer Genel Kurul başka şekilde karar almamışsa, Başkan ve İkinci Başkan temsil yetkisi olan tasfiye görevlileridirler.

13.3. Derneğin kapatılma islemlerinin sona ermesinden sonra mevcut dernek varlığı, sadece ve dolaysız kamu yararına amaçlar doğrultusunda kullanması koşulu ile

50767 Köln, Paulshofstrasse 11
adresindeki
Uluslararası Buluşmalar için Servisbürosu
transfer e.V. ye

kalacaktır.

13.4. Yukarıdaki belirlemeler, derneğin başka bir nedenle kapatılması veya hak ve görevlerini yitirmesi durmunda da geçerlidir.


14 Derneğin Temsili

Başkan, İkinci Başkan ve Sayman DTJW yi yargı nezdinde ve yargı dışında temsil eder. Yukarıda adı geçen Yönetim Kurulu üyelerinin herbiri derneği tekbaşına temsil etme hakkına sahiptirler.